OSA Bounty

OSA TOKEN MARKET PERFORMANCE

Current OSA Token performance on stocks:

LISTED EXCHANGES

Token OSA

Token tiện ích OSA có ba mục đích:
Động lực của mạng lưới
để thúc đẩy chức năng sổ cái và hợp đồng thông minh của blockchain và tạo điều kiện cho việc thu thập, lưu trữ, làm giàu và phân tích dữ liệu
Phương thức thanh toán
dành cho hàng loạt các giao dịch từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp và các dịch vụ từ doanh nghiệp đến khách hàng trong nền tảng OSA
Phần thưởng của nền tảng
cho việc chia sẻ dữ liệu và khuyến khích các chiến dịch quảng bá thương hiệu cụ thể
Người tiêu dùng sẽ chỉ có thể sử dụng token OSA trong nền tảng OSA theo một số cách sau:
Thanh toán cho các dịch vụ B2C|
Nhận khuyến mại độc quyền|
Mua hàng tạp hóa|
Hợp đồng thông minh và blockchain cho ngành bán lẻ
Chúng tôi thu thập dữ liệu bị phân mảnh từ toàn bộ chuỗi cung ứng và dùng máy học để xử lý, phân tích, và làm sạch dữ liệu.
Hợp đồng thông minh bảo vệ lợi ích của cả bên cung cấp dữ liệu và người tiêu dùng, giống như một bộ KPI độc đáo, xếp hạng sản phẩm và phần thưởng đều được lưu trên blockchain để bảo vệ dữ liệu không bị thao túng.
AI & Blockchain trong bán lẻ

ICO RESULTS

Mở bán đại trà Token OSA
Bắt đầu: Ngày 21 tháng 7 2018
Kết thúc: 31 tháng 8 năm 2018
Giới hạn mềm ETH/USD Đã đạt được
Giới hạn cứng USD 40 triệu đô la
Huy động vốn:
40 triệu đô la
Giá token trước đợt mở bán là
1 ETH = 5000 OSA

Có thể giao dịch token OSA không?

Token OSA có các cặp giao dịch sau: 
OSA/ETH, OSA/BTC, OSA/USDT 
Token OSA đã bắt đầu được giao dịch tại các sàn giao dịch CoinEgg, Bibox.

LATEST NEWS

Tài liệu

Giới thiệu ngắn 2 trang

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Sách rút gọn

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Sách trắng

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

OSA Tokenomy

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Lý thuyết trò chơi

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Manga Book

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Quarterly Report

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Coca Cola Pilot with OSA HP

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

L'OREAL Pilot with OSA HP

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Annual Report 2018

Chọn ngôn ngữ của tài liệu

Roadmap 2019

Chọn ngôn ngữ của tài liệu
OSA | Bibox OSA | Bibox